ความรู้ด้านอาชีวอนามัย

เทคนิคและข้อควรระวังในที่ทำงาน
ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM 2.5

PM2.5 จะมีผลต่อร่างกาย จากการที่มันเป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาระคายเคือง อักเสบ ตลอดทางที่มันสามารถเข้าไปในร่างกาย ผลของร่างกายมีทั้งผลแบบปัจจุบัน คือเป็นทันทีที่สัมผัสเช่นตาแดง เป็นผื่น มีน้ำมูก หรือเกิดจากปฏิกิริยาการอักเสบเป็นเวลานานจากการอาศัยในบริเวณที่มี PM2.5 ทำให้เกิดโรคของทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งได้

Read More
การระวังตนเองในช่วงอากาศร้อน

การระวังตนเองในช่วงอากาศร้อน

ปีนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อนมากขึ้น และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่าน โดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ทำงานในบริเวณที่มีอากาศร้อน และในการเดินทางท่องเที่ยวกลางแจ้งโดยเฉพาะในสถานที่ซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมาก และในกลุ่มคนเปราะบางเช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่รับประทานยาบางชนิด ทั้งนี้ ร่างกายของมนุษย์จะรักษาอุณหภูมิกายไว้ที่ 37 องศาเสมอ การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายจะต้องใช้พลังงานตลอดเวลาทำให้เกิดความร้อนขึ้น และร่างกายต้องระบายออก ถ้าอากาศภายนอกร้อนกว่าก็ถ่ายเทความร้อนออกไปยากขึ้น โดยการถ่ายเทความร้อนจากร่างกายนั้นมีหลายวิธีแต่ที่สำคัญคือการหลั่งเหงื่อ แต่ถ้าเหงื่อออกมากเกินไปทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่มาก

Read More
มลภาวะอากาศและการไหลเวียนอากาศในช่วง-COVID-19

มลภาวะอากาศและการไหลเวียนอากาศในช่วง-COVID-19

การไหลเวียนอากาศไม่ดีโดยเฉพาะในที่ซึ่งมีคนอยู่แออัด และประชาชนไม่ใส่หน้ากาก ความเสี่ยงของการสัมผัส airborne aerosols จะเพิ่มขึ้น

Read More
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ช่วยให้กลับมาทำงานอย่างไร

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ช่วยให้กลับมาทำงานอย่างไร

คำถามที่ว่าเมื่อไรและอย่างไรที่คนงานจะกลับเข้าทำงาน ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณา แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ สามารถให้การสนับสนุนทั้งธุรกิจและคนงานในอุตสาหกรรมทุกชนิดรวมทั้งด้านบุคลากรสุขภาพ การขนส่ง อุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนสำคัญที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะช่วยในเรื่องการกลับเข้าทำงาน และความพร้อมในการทำงาน (Return to work/ fit for work)

Read More
งานกะ กับ โรคมะเร็ง มีความหมายอย่างไร

งานกะ กับ โรคมะเร็ง มีความหมายอย่างไร

หลายๆ ระบบชีวิตของเรา รวมทั้งเรื่องวงจรการนอนและตื่น การอยากอาหาร และการย่อยอาหาร อุณหภูมิกาย จนกระทั่งอารมณ์ ต่างก็ต้องมีรูปแบบประจำวัน หรือ ตามจังหวะนาฬิกาชีวิต (circadian rhythm) วงจรเหล่านี้เกิดจาก circadian clock gene ซึ่งพบในเกือบทุกเซลล์ในร่างกายของเรา เวลาของจังหวะแต่ละวันจะได้รับอิทธิพลจากแสดงแรกซึ่งตาเรามองเห็น นาฬิกาหลักในสมองของเราจะควบคุมจังหวะนาฬิกาชีวิตเพื่อให้ทำงานไปด้วยกันทั้งร่างกาย

Read More
COVID-19 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย องค์กรจะมีการปรับตัวอย่างไร?

COVID-19 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย องค์กรจะมีการปรับตัวอย่างไร?

ต้องใช้ Protecting และ Promote Health ทำงานด้วยกัน ปกติแผนกทรัพยากรบุคคลจะในส่วนของสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะดูในส่วนของความปลอดภัย มีทางไหมที่ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกัน Total Work Health คือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

Read More
เรื่องน่ารู้ Fit to Fly

เรื่องน่ารู้ Fit to Fly

Fit to Fly ไม่ใช่แค่การประเมินในผู้ที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แต่ยังเกี่ยวกับระบบต่างๆอีกหลายอย่าง คนปกติคงไม่เป็นไร แต่คนที่มีโรคประจำตัวควรจะต้องประเมิน เช่น โรคหัวใจ NYHA Class lll-lV ,โรคเบาหวานที่ต้องใช้ insulin

Read More
มีคำถามมาว่าเราสามารถว่ายน้ำในช่วง-COVID ระบาดได้หรือไม่

มีคำถามมาว่าเราสามารถว่ายน้ำในช่วง-COVID ระบาดได้หรือไม่

ในประเทศไทย ขณะนี้ มีการระบาดอย่างมาก ไม่ควรออกไปในที่ชุมชน ถ้าต้องการว่ายน้ำให้ตรวจดูมาตรฐานของสระว่ายน้ำนั้นก่อน ในเรื่องการล้าง การใส่คลอรีนและค่า pH

Read More
COVID-19-มีการแพร่กระจาย อย่างไร

COVID-19-มีการแพร่กระจาย อย่างไร

โรคนี้เกิดโดยไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งมีการแพร่กระจายหลายทาง คือ แพร่กระจายระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ใกล้ชิดดกัน แพร่กระจายในพื้นที่ซึ่งการระบายอากาศไม่ดี ติดต่อหลังจากสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อน

Read More
รู้สึกชีวิตกำลังว่างเปล่าไหม

รู้สึกชีวิตกำลังว่างเปล่าไหม

Languishing คือความรู้สึกว่างเปล่า มึนชา ติดกับ รู้สึกเหมือนไม่มีแรงกระตุ้นใดๆ ไม่มีความสามารถที่จะมีสมาธิ การทำงานก็ใช้เวลานานขึ้น

Read More
ออฟฟิศซินโด๊มซินโดรม

ออฟฟิศซินโด๊มซินโดรม

อาการ ปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องมาจากการทำงาาน โดยแนวทางการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ แต่การที่จะทำให้หาย ต้องรักษาที่สาเหตุของปัญหา

Read More
ผลกระทบจากการระบาดของ-COVID-19-ต่อแรงงานในสถานประกอบการ

ผลกระทบจากการระบาดของ-COVID-19-ต่อแรงงานในสถานประกอบการ

โรคระบาดและวิกฤติเศรษฐกิจมีผลต่อกลุ่มคนงานไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมยิ่งแย่ลง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและข้อมูลของการระบาดของ COVID-19

Read More
อาการหลัง COVID เป็นยังไง?

อาการหลัง COVID เป็นยังไง?

ถึงแม้ผู้ป่วย Covid จะดีขึ้น แต่ก็อาจจะมีอาการหลังเป็น Covid ได้

Read More
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม? ในช่วง COVID ระบาดนี้!

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม? ในช่วง COVID ระบาดนี้!

ในปี 2019 ทุกคนต้องได้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันการติด COVID-19 และมีไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย เพื่อลดการนอนโรงพยาบาล และเพื่อลดความรุนแรงด้วย

Read More
โรคความดันโลหิตสูงกับคนทำงาน

โรคความดันโลหิตสูงกับคนทำงาน

โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการ และงานจะทำให้เกิดความเครียด

Read More
Work  From  Home

Work From Home

Work From Home = Work From Bed ?

Read More
9 ข้อปฏิบัติในการนั่งทำงานกับคอมฯ

9 ข้อปฏิบัติในการนั่งทำงานกับคอมฯ

ท่านั่งที่เหมาะสมขณะนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลดอาการปวดหลังและอื่นๆ

Read More
8 ข้อที่ควรทำเมื่อยืนทำงานเวลานาน

8 ข้อที่ควรทำเมื่อยืนทำงานเวลานาน

เมื่อต้องยืนทำงานเป็นเวลานานๆ ควรจัดท่าทางและปรับท่ายืนให้เหมาะสม

Read More
7 ข้อควรทำในการเคลื่อนย้ายวัสดุ

7 ข้อควรทำในการเคลื่อนย้ายวัสดุ

แนวทางในการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงกายอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตราย

Read More
5 เทคนิค นั่งทำงานเป็นเวลานาน

5 เทคนิค นั่งทำงานเป็นเวลานาน

คนทำงานออฟฟิชควรนั่งทำงานอย่างไรให้ถูกวิธีและถนอมร่างกายให้ยาวนาน

Read More
การตรวจสุขภาพคืออะไร?

การตรวจสุขภาพคืออะไร?

การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะแสดงอาการ ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่

Read More
การตรวจสุขภาพสำคัญยังไงนะ?

การตรวจสุขภาพสำคัญยังไงนะ?

คือการตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อค้นหาและรักษาได้ทันท่วงที

Read More
ใจอ่อนแอ ดูแลยังไง

ใจอ่อนแอ ดูแลยังไง

ข้อควรรู้ สำหรับโรคหัวใจกับการทำงาน ปัจจัยเสี่ยงและวิธีป้องกันตนเอง

Read More
ไตวาย ภัยร้ายในคนทำงาน

ไตวาย ภัยร้ายในคนทำงาน

ปัจจัยเสริมที่ทำให้เป็นโรคไตมากขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันจากสถานที่ทำงาน

Read More
เบาหวานในคนทำงานกับสิ่งที่ต้องรู้

เบาหวานในคนทำงานกับสิ่งที่ต้องรู้

สิ่งที่ควรรู้และเฝ้าระวัง ข้อควรรู้สำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานเป็นโรคเบาหวาน

Read More
เป็นวัณโรค ยังทำงานได้ไหมนะ

เป็นวัณโรค ยังทำงานได้ไหมนะ

การทำงานรูปแบบที่พนักงานอยู่ใกล้กันมากเป็นระยะเวลานานทำให้มีการติดเชื้อง่ายขึ้น

Read More