สอบถามข้อมูล สายด่วนโทร

02-032-2550 ต่อ 4068

Send us an Email

Opening Hours

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลาที่กำหนด
วันจันทร์
8:00 น. - 17:00 น.
วันอังคาร
8:00 น. - 17:00 น.
วันพุธ
8:00 น. - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
8:00 น. - 17:00 น.
วันศุกร์
8:00 น. - 17:00 น.
วันเสาร์
ปิด
วันอาทิตย์
ปิด