News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณบริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: