News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: