News & Event

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณบริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: