News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: