News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบวามไว้วางใจใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: