News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: