News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท อาซาฮิ จีเก็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: