News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 4,6 เมษายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: