News & Event

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม

ขอขอบคุณ บริษัท เคนมิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: