News & Event

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม  ขอขอบคุณ บริษัท ไทยซิลิเกต จำกัด  

ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการอบรมความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

 

Share this Post: