News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม 

ขอขอบคุณโรงแรมกรีนพาร์คพัทยา ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

Share this Post: