News & Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยเครือโรงพยาบาลวิภาราม 

ขอขอบคุณ บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กับทางโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

Share this Post: